Usługi

WSPÓŁMODALNOŚĆ

Obsługa portowa promów i statków Obsługa portowa promów i statków I. Zasady ogólne Obsługa statków w Terminalu Promowym Świnoujście [TPŚ] prowadzona jest przez  Terminal Promowy Świnoujście Sp. z o.o. [Operator TPŚ] w oparciu o umowę z właścicielem infrastruktury portowej Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. (ZMPSiŚ S.A.). Terminal Promowy Świnoujście Sp. z o.o. zapewnia 24-godzinną obsługę terminala przez cały rok. II. Warunki zawijania statków do nabrzeży TPŚ W zakresie bezpieczeństwa… Czytaj więcej ZASADY OBSŁUGI PROMÓW / STATKÓW CUMUJĄCYCH PRZY NABRZEŻACH TPŚ ZASADY OBSŁUGI PROMÓW / STATKÓW CUMUJĄCYCH PRZY NABRZEŻACH TPŚ Zasady ogólne Obsługa promów/statków cumujących przy nabrzeżach TPŚ odbywa się na podstawie rozkładu rejsów Armatora zgodnie z „Planem wykorzystania nabrzeży” określanym i publikowanym przez dyspozycję TPŚ. Jakiekolwiek odstępstwa od planu muszą być zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem celem umożliwienia podjęcia działań zapewniających ciągłość eksploatacyjną portu. Zmiana godzin wejścia/wyjścia promów w odniesieniu do „Planu wykorzysta… Czytaj więcej ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY OBSŁUDZE RUCHU PASAŻERSKIEGO PROMÓW (STATKÓW) KONSTRUKCYJNIE NIEPRZYSTOSOWANYCH DO STAŁEGO POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIAMI INFRASTRUKTURY PORTOWEJ (POMOSTY PASAŻERSKIE) NA TERENIE TERMINALU PROMOWEGO ŚWINOUJŚCIE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY OBSŁUDZE RUCHU PASAŻERSKIEGO PROMÓW (STATKÓW) KONSTRUKCYJNIE NIEPRZYSTOSOWANYCH DO STAŁEGO POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIAMI INFRASTRUKTURY PORTOWEJ (POMOSTY PASAŻERSKIE) NA TERENIE TERMINALU PROMOWEGO ŚWINOUJŚCIE Ruch pasażerów pieszych od burty jednostki do galerii pasażerskiej odbywa się zgodnie z wytyczoną przez TPŚ ścieżką komunikacyjną pomiędzy rampą samochodową promu poprzez pomost odlądowy stanowiska promowego do najbliższej klatki schodowej galerii pasażerskiej oraz przyjętymi poniżej zasadami. Zmiana reguł postępowania przez jedną ze stron wymaga uzyskania wyraźnej zgody drugiej strony.   Wyokrętowanie pasażerów pieszych   Przed zacumowan… Czytaj więcej ZASADY OBSŁUGI NACZEP DROGOWYCH  W TERMINALU PROMOWYM ŚWINOUJŚCIE ZASADY OBSŁUGI NACZEP DROGOWYCH W TERMINALU PROMOWYM ŚWINOUJŚCIE Obsługa naczep   Naczepy w wywozie  Warunkiem przyjęcia naczepy przez serwis portowy jest dostarczenie przez przewoźnika drogowego:       - wypełnionego raportu o stanie technicznym naczepy ( druk  „Trailer raport”)       - potwierdzenia dokonania przez biuro Armatora rezerwacji miejsca na promie z określoną datą i godziną wyjścia (druk: „ Zlecenie złożenia/podjęcia naczepy w eksporcie”).  Dokumenty towarzyszące naczepie (ładunkowe, rej… Czytaj więcej