Kontakt

Terminal Promowy
Świnoujście Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 1
72-606 Świnoujście
fax: +48 91 322 6170
(+48) 91 322 6101 terminalpromowy@sft.pl

Terminal Promowy Świnoujście Spółka z o.o. 

 72-606 Świnoujście, Dworcowa 1

konto: PKO BP SA  Regionalny Oddział Korporacyjny w Szczecinie 09102047950000930201416486, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie  XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000025277,NIP 855-14-96-018,  PKD 6832 Z, REGON 812364920, kapitał zakładowy 1 000 000 PLN, BDO: 000093920

 

Prezes Zarządu  – Piotr Kopcewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany

do czasowego wykonywania czynności

Prezesa Zarządu Spółki „Terminal Promowy Świnoujście” Sp. z o.o.

tel.:+48 91 322 6112

Sekretariat\Asystent Prezesa Zarządu – Karolina Wojdat

tel.: +48 91 322 6112
e-mail: kwojdat@sft.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Karolina Wojdat

 e-mail: kwojdat@sft.pl

Główny Specjalista Działu Eksploatacji - Tomasz Adranowski

tel.: +48 91 322 6120
e-mail: tadranowski@sft.pl

Dyspozycja portowa (24h/7)

tel.: +48 91 322 6101
VHF - 19
e-mail: port@sft.pl 

Kierownik Zmiany (24h/7)

tel.: +48 91 322 6121
e-mail: kierownikzmiany@sft.pl

Pełnomocnik Zarządu ds. Ochrony Środowiska – Andrzej Mrozek

tel.: +48 91 322 6129
e-mail: amrozek@sft.pl 

Parking dozorowany (24/7)

tel.: +48 91 322 64 26 (wwymagana rezerwacja)

Dyrektor ds. Technicznych – Andrzej Ożyński 

tel.: +48 91 322 6135
e-mail: aozynski@sft.pl

Specjalista ds. Nadzoru Technicznego – Sławomir Cejko

tel.: +48 91 322 6124
e-mail: scejko@sft.pl

Główny Energetyk – Eugeniusz Sławiński

tel.: +48 91 322 6137
e-mail: eslawinski@sft.pl

Specjalista ds. Informatyki – Tomasz Karliński

tel.: +48 91 322 6166
e-mail: tkarlinski@sft.pl

Oficer ds. Cyberbezpieczeństwa – Tomasz Karliński

e-mail: tkarlinski@sft.pl

Główny Księgowy – Ewa Lubiecka

tel.: +48 91 322 6106
e-mail: elubiecka@sft.pl

Specjalista ds. Kadr i Płac – Dorota Cichowicz 

tel.: +48 91 322 6139
e-mail: dcichowicz@sft.pl

Specjalista ds. Ochrony Portu i Obrony Cywilnej - Grzegorz Bajerski

tel.: +48 91 322 6183
e-mail: gbajerski@sft.pl

Specjalista ds. Fakturowania – Arleta Baran, Krystyna Karlińska

tel.: +48 91 322 6122
e-mail: abaran@sft.pl,  kkarlinska@sft.pl