ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY OBSŁUDZE RUCHU PASAŻERSKIEGO PROMÓW (STATKÓW) KONSTRUKCYJNIE NIEPRZYSTOSOWANYCH DO STAŁEGO POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIAMI INFRASTRUKTURY PORTOWEJ (POMOSTY PASAŻERSKIE) NA TERENIE TERMINALU PROMOWEGO ŚWINOUJŚCIE

Ruch pasażerów pieszych od burty jednostki do galerii pasażerskiej odbywa się zgodnie z wytyczoną przez TPŚ ścieżką komunikacyjną pomiędzy rampą samochodową promu poprzez pomost odlądowy stanowiska promowego do najbliższej klatki schodowej galerii pasażerskiej oraz przyjętymi poniżej zasadami.
Zmiana reguł postępowania przez jedną ze stron wymaga uzyskania wyraźnej zgody drugiej strony.

 

Wyokrętowanie pasażerów pieszych

 

  1. Przed zacumowaniem promu przedstawiciel armatora (załoga promu) informuje lub potwierdza dyspozytorowi TPŚ drogą radiową dokładną godzinę podejścia do nabrzeża.

 

  1. Po zacumowaniu operator TPŚ przy współpracy z załogą promu reguluje ( pozycjonuje) ułożenie pomostu samochodowego.

 

  1. Po wyłożeniu rampy promowej załoga promu kontroluje i potwierdza prawidłowe jej ułożenie:

 

  • w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości współpracuje z operatorem pomostu podejmując działania korygujące.

 

  1. Załoga promu zgłasza drogą radiową do dyspozytora TPŚ rozpoczęcie i zakończenie wyładunku:

 

  • pasażerowie opuszczają pokład jednostki w asyście (pod nadzorem) przedstawiciela armatora oraz poruszają się w grupie po wyznaczonej ścieżce komunikacyjnej między pokładem jednostki, a najbliższą klatką schodową galerii pasażerskiej,

 

  • w przypadku pasażerów niepełnosprawnych ruchowo w celu ułatwienia im swobodnego przemieszczania się, armator zgłasza przed zacumowaniem promu (wyjątkowo z 30 minutowym wyprzedzeniem) do dyspozycji TPŚ konieczność współpracy w tym kierunku z serwisem portowym.

 

  1. Zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia wyładunku jest równoważne z rozpoczęciem i zakończeniem wyokrętowania pasażerów pieszych oraz pojazdów z pokładu promu.

Komunikacja pomiędzy armatorem, a serwisem portowym TPŚ na kanale 19 VHF.