Prawa pasażerów

Rozporządzenie o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową zostało opublikowane w dniu 17 grudnia 2010 r.

jako rozporządzenie 1177/2010.        (pełny tekst do pobrania)  

Nowe prawa zakładają między innymi ochronę osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej:

  • niedyskryminowanie osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej zdolności ruchowej oraz bezpłatną konkretną pomoc dla tych osób, zarówno w terminalach portowych, jak i na pokładzie statku, a także rekompensatę finansową za utratę lub zniszczenie ich urządzeń umożliwiających poruszanie się;

Terminal Promowy Świnoujście w pełni respektuje te zasady oferując bezzwłoczną i bezpłatną pomoc łacznie z transportem tych osób z Dworca Morskiego na pokład promu lub w relacji powrotnej. Dysponujemy wózkiem inwalidzkim oraz odpowiednim personelem w tym zakresie. Wszystkie trasy komunikacyjne, windy oraz toalety są przystosowane dla osób poruszajacych się na wózkach inwalidzkich.

Zgłoszenie potrzeby udzielenia pomocy może odbywać się poprzez e-mail, telefonicznie, lub bezpośrednio w momencie zaistniałej potrzeby w Dyspozycji Portowej Terminalu Promowego Świnoujście na parterze Dworca Morskiego.

  •                      Dyspozycja portowa TPŚ - praca 24/24           
VHF 19      tlf. +48 91 322 6101

e-mail port@sft.pl

 
  •                      Kierownik zmiany TPŚ - praca 24/24               
VHF 19      tlf. + 48 691 442 210  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prawo do informacji:

  • minimalne wymogi dotyczące prawa wszystkich pasażerów do informacji przed rozpoczęciem rejsu i w jego trakcie, a także do informacji ogólnej na temat ich praw w terminalach i na pokładzie statku,

 Informacje odnośnie praw pasazerów podróżujących drogą morską mogą być również pobrane na aplikacje mobilne  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rozpatrywanie skarg:

Wszelkie uwagi, spostrzeżenia, wnioski w zakresie spełniania praw pasażerów w Terminalu Promowym Świnoujście mogą być kierowane poprzez e-mail, telefonicznie, lub bezpośrednio w momencie zaistniałej potrzeby do Dyspozycji Portowej Terminalu Promowego Świnoujście na parterze Dworca Morskiego.

  •                      Dyspozycja portowa TPŚ - praca 24/24           
VHF 19      tlf. +48 91 322 6101 e-mail port@sft.pl
  •                      Kierownik zmiany TPŚ - praca 24/24               
VHF 19      tlf. + 48 691 442 210

 

Formalne skargi związane z nieprzestrzeganiem praw pasażerów w obsłudze portowej w Terminalu Promowym Świnoujście winny być kierowane pisemnie z użyciem odpowiedniego formularza i zasad tam opisanych:

 FORMULARZ SKARGI PASAŻERÓW podróżujących drogą MORSKĄ i drogą wodną śródlądową zgodnie z rozporządzeniem (UE) 1177/2010

  (pdf - do pobrania) oraz  (edytowalny w programie Word)

 

Dla ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji - skargi związane z nieprzestrzeganiem praw pasażerów w trakcie i związku z podróżą morską winny być kierowane do biura odpowiedniego armatora

 

W przypadku zbędnej zwłoki, lub niewłaściwego zdaniem pasażera rozpatrzenia skargi - Zgłaszającemu przysługuje prawo odwołania się do właściwego organu administarcji krajowej:

 Specjalista ds. rozpatrywania skarg w żegludze morskiej - Urząd Morski w Szczecinie Plac  Batorego 4, 70-207 Szczecin tel. (091) 44 03  399

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________