Jakość świadczonych usług

Dążymy do zaspokajania oczekiwań i wymagań naszych Klientów, poprzez realizację usług na najwyższym poziomie z jednoczesnym przestrzeganiem zasad ochrony środowiska.

Najwyższe Kierownictwo deklaruje zaangażowanie w spełnianie wymagań i ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością opartego na międzynarodowym standardzie ISO 9001: 2015 i Systemu Zarządzania Środowiskowego opartego na międzynarodowym standardzie ISO 14001: 2015 oraz zapewnienie zasobów do jego skutecznego funkcjonowania i ciągłego doskonalenia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wszelkie propozycje, uwagi, spostrzeżenia mogące pomóc nam w realizacji polityki jakości i ochrony środowiska prosimy kierować do:

  •                             Dyspozycja portowa TPŚ - praca 24/24           
VHF 19      tlf. +48 91 322 6101

lub:        

   
  •                            Kierownik zmiany TPŚ - praca 24/24               
VHF 19      tlf. + 48 691 442 210 kontakt

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Polityka Jakości i Środowiska