Bezpieczeństwo świadczonych usług

Podstawową zasadą świadczenia usług portowych jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo: 

 Stałe: Bezpieczeństwo i jakość świadczonych usług:
 • przewidywanie
 • zapobieganie
 • właściwe środki ochronne
 • poszukiwanie rozwiązań
 • uczenie się
 • podwyższanie poziomu bezpieczeństwa
 • dobra praktyka portowa,
 • stałe szkolenia,
 • wymagane uprawnienia,
 • procedury,
 • certyfikacja ISO.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Wszelkie istniejące, lub potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług w Terminalu Promowym Świnoujscie winny być zgłaszane do:

 • Dyspozycja portowa TPŚ - praca 24/24
VHF 19      tlf. +48 91 322 6101
 • Kierownik zmiany TPŚ - praca 24/24
VHF 19      tlf. + 48 691 442 210