XXIw

15.05.2001r.   - Baza Promów Morskich została sprzedana Zarządowi Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, który do chwili obecnej jest jej właścicielem. Operatorem jest Terminal Promowy Świnoujście Spółka z o.o., która od sierpnia 2001r. zarządza największym w Polsce i jednym z najnowocześniejszych na Bałtyku terminalem promowym.

Lata 2007-2011 to okres stałego i intensywnego wzrostu obrotów portowych wynikający zarówno ze stworzonego potencjału eksploatacyjnego, jak również przemian polityczno-gospodarcznych związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej i przystąpieniem do traktatu z Schengen.

Korzystne warunki dla obsługi portowej promów i statków zawijających do Terminalu Promowego Świnoujście zgodnie z zapotrzebowaniem rynku, pozwoliły armatorom Unity Line, Euroafryka Linie Żeglugowe i Polska Żegluga Bałtycka - na wymianę tonażu i wprowadzenie do eksploatacji kolejnych promów. Po ponad 50 latach zostało kolejny raz uruchomione stałe połączenie promowe do portu Trelleborg, tym razem z użyciem promów morskich typu ro-pax.

W przeciągu 4 lat obroty portowe, zarówno pod względem obsłużonego tonażu promów i przewożonych przez nie pojazdów kołowych z ładunkami wzrosły o 1/3.

Lata 2012-2014 to dalszy wzrost obrotów portowych i jednocześnie rozpoczęcie przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście szerokiego programu modernizacyjno-inwestycyjnego dostosowujego Terminal Promowy Świnoujście do wymagań rynkowych.