lata 80/90 XXw

Lipiec 1988r.    - Rozpoczęcie przez Polską Żeglugę Bałtycką prac modernizacyjnych oraz  budowy nowej bazy promów morskich.

                             Program rozbudowy Bazy Promów Morskich obejmował m.in.:

  • budowę 3 nowych stanowisk promowych
  • modernizację 2 istniejących stanowisk
  • budowę Dworca Morskiego i zespołu galerii pasażerskich
  • modernizację kompleksu odpraw graniczno-celnych
  • budowę kompleksu obiektów infrastruktury technicznej, pozwalającej na zaopatrzenie bazy promów w media, oczyszczalnię ścieków

10.06. 1994r.     – zakończono budowę nowego Dworca Morskiego i nastąpiło uroczyste otwarcie części pasażerskiej Bazy Promów Morskich.

 luty 2000r.         – Polska Żegluga Bałtycka, przy 75% finansowym udziale Skarbu Państwa, zakończyła budowę Bazy Promów Morskich.

                              To ogromne przedsięwzięcie inwestycyjne, realizowane  blisko  12 lat, kosztowało  około   40 mln EUR. 

                              Rozbudowa  Bazy Promowej została zrealizowana na obszarze 30 ha i  pozwoliło to na 2,5-krotne zwiększenie możliwości obsługi ruchu tranzytowego pasażerów, samochodów i ładunków.             

 15.05.2001r.   - Baza Promów Morskich została sprzedana Zarządowi Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA