lata 60/70 XXw

Żeglugę promową przywrócono w 1964 roku połączeniem Świnoujście – Rønne – Ystad obsługiwanym przez krótki czas przez duński prom MF Jens Kofoed

1967 rok - Prom „GRYF”, zakupiony przez Polską Żeglugę Morską, rozpoczął regularne rejsy na trasie Świnoujście-Ystad.

Przystań Promów Morskich Zarządu Portu Szczecin powstała na bazie Dworca Kolejowo-Morskiego „Odra-Port”, terenów do niego przyległych oraz Przystani Promowej, dostosowanej do zawijania promów kolejowych. Dworzec został przebudowany, a istniejące nabrzeże dostosowano do cumowania promów samochodowo-osobowych.

Część obiektów dostosowano do wymogów obowiązujących na morskich przejściach granicznych. Zmodernizowano przejęte place na place postojowe i odprawowe.

1971/1972 - Zarząd Portu Szczecin przejął tereny pod budowę stanowiska promowego nr 3, bocznicy kolejowej, pawilonu odpraw samochodowych wraz z zapleczem dla służb graniczno-celnych.

W okresie regularnego kursowania promów ze Świnoujścia do Ystad, tj. od wejścia promu „Gryf”, całkowita obsługa promów, pojazdów samochodowych, drobnicy oraz innych towarów, była zapewniona przez pracowników Przystani Promowej.  Łączna liczba zatrudnionych pracowników fizycznych i umysłowych Przystani, do czasu jej przekazania Polskiej Żegludze Bałtyckiej w dniu 31.03.1977r., wynosiła 28 osób. 

01.04.1977r. –  Baza Promów Morskich, na mocy decyzji rządowej, została przejęta od Zarządu Portu Szczecin przez  nowo powstałą firmę Polską Żeglugę Bałtycką, która de facto już od 8 marca obsługiwała promy w Świnoujściu. 16 czerwca tego samego roku, PŻB uruchomiło kolejną linię promową – do Kopenhagi. W późniejszych latach oferowano również połączenia promowe na przedłużonej linii kopenhaskiej: do Felixstowe – w 1978r.

Prom Wilanów na Stanowisku promowym Nr 3 - 1977 rok

 

Polska Kronika Filmowa 1978 - Pomeranią do Felixstowe