Dr Józef Pluciński - prolog XIX/I poł.XXw. regularna żegluga liniowa

.