Ministerstwo Rozwoju: zalecenia dla przedsiębiorców z branży transportowej i logistycznej

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowało zalecenia dla przedsiębiorców z branży transportowej i logistycznej w związku z epidemią koronawirusa.

Resort zaleca zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra); w miarę możliwości wybierać kontakt z klientami za pomocą urządzeń teleinformatycznych (telefon, mail); promować dokonywanie płatności bezgotówkowych; promować regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie min. 60 proc. alkoholu; promować w miarę możliwości używanie rękawic ochronnych w pracy.

Resort zaleca także upewnić się, że pracownicy oraz klienci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą, a kierowcom pojazdów w miarę możliwości zapewnić żele lub płyny dezynfekujące; dodatkowo w widocznych miejscach pomieszczeń MR zaleca umieścić dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym i upewnić się, że są one regularnie napełniane. Resort radzi też by wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce oraz upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.

Ministerstwo Rozwoju podkreśla także by zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.

Dodaje, by przestrzegać także higieny kaszlu i oddychania. "Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 proc.)" - zaznaczył w komunikacie resort. Dodano, by "nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientom, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku".

Poza tym resort zaleca, by zapewnić, aby środki transportu oraz urządzenia do przemieszczania wewnętrznego towarów były czyste i higieniczne. "Powierzchnie dotykowe, tj. kierownice, klamki, gałki, klawiatury, deski rozdzielcze muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem" - podkreślono w komunikacie.

Dodatkowo MR poleca, by zapewnić, aby pomieszczenia biurowe i magazynowe, w których przebywają pracownicy i klienci były czyste i higieniczne. "Powierzchnie dotykowe takie jak: biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze) muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem; wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem" - zaznaczył resort.

Podkreślono, że nie zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe. "Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem" - dodano.

MR przypomina, że pod numerem telefonicznym 800 190 590 działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.