wydłużenie czasu wolnego od zapłaty OWZ - składowanie naczep drogowych w TPŚ

UWAGA
W terminie 01.09.2019 - 29.02.2020 okres wolny od zapłaty OWZ za składowanie naczep drogowych w przywozie i wywozie w obrocie morskim ulega wydłużeniu z dotychczasowego 12 godzin do 24 godzin. Pozostałe pozycje cennika nie ulegają zmianie.