Terminal Promowy Świnoujście - stabilny i zrównoważony rozwój

Rok 2015 dla Terminalu Promowego Świnoujście upłynął pod znakiem zarówno wzrostu obrotów portowych, jak również znacznie ułatwionego dostępu do portu zarówno od strony lądu, jak i wody.

Program działań infrastrukturalnych Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w minionym roku zakończył się oddaniem do użytku zmodernizowanego kompleksu placów i dróg dojazdowych wyraźnie poprawiającego warunki obsługi pojazdów kołowych oraz kierowców i pasażerów.

Jednak najważniejszym elementem jest oddanie do eksploatacji Stanowiska Promowego Nr 1 pozwalającego na obsługę promów morskich oraz statków typu ro-pax o długości do 220 metrów z opcją dostosowania linii cumowniczej dla superpromów o długości 240 metrów. Odpowiada to w pełni tendencjom rozwojowym floty promowej wszystkich europejskich armatorów. Zapewnia przede wszystkim możliwość wprowadzenia nowych większych promów przez armatorów korzystających z usług portowych Terminala Promowego Świnoujście na połączeniach promowych do szwedzkich portów Ystad i Trelleborg.

Oserwator Morski - czytaj dalej