Polska Żegluga Bałtycka uruchomiła specjalny kurs umożliwiający powrót do domu obywatelom krajów nadbałtyckich

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem zagrożenia epidemiologicznego oraz wprowadzonymi ograniczeniami przy przekraczaniu granic Polski, dzięki porozumieniu Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. – Polferries, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w dniach 17-18 marca zorganizowany został specjalny rejs umożliwiający bezpieczny powrót do domu obywatelom krajów nadbałtyckich.

 

czytaj dalej: https://www.gospodarkamorska.pl