Autostrada morska Świnoujście-Trelleborg

30 maja br. w Warszawie, została podpisana umowa, która umożliwi przekazanie beneficjentowi ZMPSiŚ S.A. dofinansowania przyznanego mu przez KE w ramach programu CEF (Łącząc Europę) na realizację projektu „autostrady morskiej” Świnoujście – Trelleborg. W imieniu Zarządu umowę podpisali prezes-Dariusz Słaboszewski oraz wiceprezes - Kazimierz Drzaga.

Świnoujście-Trelleborg jedno z najważniejszych połączeń na Bałtyku
W 2014 roku Komisja Europejska podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania z funduszy TEN-T projektowi „autostrady morskiej” realizowanemu przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Terminal Promowy Świnoujście, Zarząd Portu Trelleborg oraz Trafikverket. Projekt noszący nazwę „Zapewnienie trwałych usług w ramach autostrady morskiej Trelleborg-Świnoujście dzięki modernizacji infrastruktury portowej, rozwijaniu transportu intermodalnego oraz integracji z korytarzami w głębi lądu” jest obecnie kontynuowany przez kolejny projekt „autostrady morskiej”.

Tym razem partnerzy ZMPSiŚ S.A., Zarząd Portu Trelleborg oraz Gmina Trelleborg, w ramach programu CEF realizują projekt o nazwie „Zrównoważone usługi morsko-lądowe Szwecja-Polska: Zrównoważona autostrada morska Świnoujście-Trelleborg oparta o podniesienie jakości infrastruktury portowej, rozwój transportu intermodalnego oraz integrację korytarzy zaplecza”. Realizacja obu projektów umacnia status połączenia promowego Świnoujście-Trelleborg jako „Autostrady Morskiej”.

ZMPSiŚ - czytaj dalej