Polska Żegluga Morska rozważa budowę nowoczesnych promów pasażersko-samochodowych

Polska Żegluga Morska rozważa budowę promów pasażersko-samochodowych napędzanych LNG. Zamówienie mogłoby być zrealizowane w jednej z polskich stoczni. Jednostki miałyby obsługiwać połączenie ze Świnoujścia do Szwecji. Byłyby to pierwsze w historii polskiej floty statki napędzane gazem LNG.

[...] Ważnym czynnikiem mogącym mieć wpływ na podjęcie decyzji o budowie promów przez Polską Żeglugę Morską jest obowiązująca od początku bieżącego roku tzw. „dyrektywa siarkowa”, nakładająca na armatorów operujących na Bałtyku, Morzu Północnym i Kanale La Manche obowiązek ograniczenia emisji związków siarki do atmosfery, co związane jest z koniecznością zainstalowania na jednostkach kosztownych systemów odsiarczania spalin lub stosowania droższego od tradycyjnego, paliwa o zmniejszonej zawartości siarki. Na razie większość armatorów zdecydowała się na to drugie rozwiązanie. [...]

 

czytaj więcej infoamare.pl