Oferta pracy - Sztauer Operator

Terminal Promowy Świnoujście Sp. z o.o.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

SZTAUER OPERATOR

 Główne obowiązki:

 1. Wykonywanie czynności związanych z obsługą portową statków i ładunków – zacumowania i odcumowania statków,
 2. Kierowanie ruchem pojazdów drogowych przemieszczających się przez obszar terminalu,
 3. Prowadzenie rozładunku i załadunku naczep, RT z i na promy,
 4. Przyjmowanie i wydawanie naczepy.

 

Wykształcenie:

średnie lub zawodowe

 

Wymagania/uprawnienia:

 1. Wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami min kat. C.
 2. Mile widziane:
 • uprawnienia cumownicze *,
 • do kierowania układarkami i wózkami transportowymi elektrycznymi i spalinowymi *,
 1. minimum roczne doświadczenie zawodowe (kierowcy).
 2. dobry stan zdrowia.

 

 

*Dla aplikujących niespełniających wszystkich wymagań wstępnych rekrutacji istnieje możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na koszt pracodawcy. Wymaga to jednak odrębnych ustaleń.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę na czas określony na okres 12 m-cy. poprzedzoną 3 miesięcznym okresem próbnym, i kolejno na czas nieokreślony po upływie w/w terminu.
 • pracę w systemie równoważnym (zmianowym) 12/24 – 12/48,
 • stawkę wynagrodzenia wyliczaną na podstawie jednostki rg. w tym

- dodatki świąteczne,

- nocne,

 • premie kwartalne,
 • rozbudowany pakiet socjalny,
 • szkolenie pracowników,
 • otwartą ścieżkę kariery zawodowej.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla osób ubiegających się o pracę.

 

Inne informacje:

 1. Prosimy o zamieszczenie (w CV) jednego z oświadczeń:

 

 a. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółkę „Terminal Promowy Świnoujście” Sp. z o. o.; 72-606 Świnoujście; ul. Dworcowa 1, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”.

 

.......................................................

Data i podpis kandydata do pracy

b.Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółkę „Terminal Promowy Świnoujście” Sp. z o. o.; 72-606 Świnoujście; ul. Dworcowa 1, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółki „Terminal Promowy Świnoujście” Sp. z o.o.”

 

.......................................................

Data i podpis kandydata do pracy

2. a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych dostępnego pod poniższym linkiem:

Do pobrania - Klauzula informacyjna dla osób ubiegającycj się o pracę.pdf

 

3. Dokumenty z dopiskiem „Rekrutacja – sztauer operator” należy składać osobiście w siedzibie Spółki „Terminal Promowy Świnoujście” Sp. z o.o. – Sekretariat TPŚ, drogą elektroniczną na adres: terminalpromowy@sft.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: „Terminal Promowy Świnoujście” Sp. z o.o.; ul. Dworcowa 1; 72-606 Świnoujście,

4. Termin składania ofert: (przedłużono rekrutację czerwcową) do 31 sierpnia 2020 r. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania emailem lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Spółki „Terminal Promowy Świnoujście” Sp. z o.o.,

5. CV oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,

6. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,

7. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie później niż 04.09.2020 r.