COVID-19

Na Terenie Terminalu znajduje się punkt testowania na Covid 19.

Wymieniony punkt dostępny jest dla podróżnch w godz. 06.00- 22.00

 

Zasady wjazdu do Szwecji z krajów UE i EOG (w tym z Polski)

Brak zakazu wjazdu.

Obowiązek okazania negatywnego wyniku testu COVID-19 przy wjeździe do Szwecji.

Test może mieć maksymalnie 48 godzin od wykonania.

Zatwierdzone są następujące testy COVID-19: test antygenowy, test PCR i test LAMP.

Certyfikat, aby był ważny musi zawierać następujące informacje:

 • Nazwisko osoby, która została przetestowana
 • Czas pobierania próbek

Czy wykonywany test jest testem na antygen, testem PCR czy testem LAMP

 • Wynik testu
 • Wystawca certyfikatu
 • Informacje muszą być jasno określone w języku szwedzkim, angielskim, norweskim lub duńskim.

Test muszą okazać również ozdrowieńcy oraz osoby zaszczepione.

 

 

Informacje dot. testów

Z obowiązku okazania testu zwolnieni są m.in:

 • Obywatele SE
 • Osoby, które mogą udowodnić, że mieszkają w Szwecji
 • Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia
 • Pracownicy sektora transportowego (cargo)
 • Osoby posiadające pilne powody rodzinne.
 • Osoby wjeżdżające do Szwecji z krajów nordyckich, t. j. Danii, Finlandii, Islandii i Norwegii.

Wszelkie decyzje dotyczące interpretacji wyjątków i analizy okazanych dokumentów  są podejmowane podczas kontroli granicznej wyłącznie przez szwedzką policję graniczną (Gränspolisen) https://polisen.se/en/

Brak obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy Szwecji.

Brak zakazów w podróżowaniu po terytorium Szwecji.

 

Zasady wjazdu do Szwecji z krajów spoza UE i EOG

Zakaz wjazdu.

Zakaz wjazdu nie dotyczy między innymi:

 • obywateli SE
 • personelu przewożącego towary (cargo)
 • osób, które mogą udowodnić, że mieszkają lub pracują w Szwecji, np. z ważnym

zezwoleniem na pobyt,

 • osób z pilnymi powodami rodzinnymi
 • dzieci poniżej 18 roku życia podróżujących w celu spotkania się z rodzicem mieszkającym w Szwecji lub na Bornholmie, a także osoby  towarzyszącej dziecku,
 • rodziców podróżujących do Szwecji w celu spotkania z dzieckiem mieszkającym w Szwecji
 • transportów medycznych
 • marynarzy

Prawo wjazdu nie zwalania z obowiązku okazania negatywnego testu COVID, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych powyżej.

Wszelkie decyzje dotyczące interpretacji wyjątków i analizy okazanych dokumentów są podejmowane podczas kontroli granicznej wyłącznie przez szwedzką policję graniczną. (Gränspolisen)  https://polisen.se/en/

Wszelkie informacje dotyczące warunków wjazdu znajdują się pod poniższym linkiem:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/forlangt-inreseforbud-for-resande-till-sverige-men-inreserestriktionerna-fran-de-nordiska-landerna-upphavs/

W przypadku stwierdzenia objawów ze strony układu oddechowego, takich jak kaszel, trudności w oddychaniu lub gorączka, prosimy o jak najszybszy kontakt z szwedzką opieką zdrowotną pod numerem telefonu 1177

Strona szwedzkiej opieki zdrowia dot. COVID, testów i szczepień   www.1177.se

Numer do dzwonienia z komórek zagranicznych: +46 771 1177 00.

Strona szwedzkich służb ratunkowych: www.sosalarm.se/sprak/polski

Zalecenia i rekomendacje: zachowanie dystansu społecznego, noszenie maseczki w środkach transportu publicznego, ograniczenie dalszych podróży od miejsca zamieszkania.

Ograniczony w Szwecji ruch lotniczy krajowy i międzynarodowy do odwołania.