Linia Trelleborg-Świnoujście autostradą morską

W lipcu tego roku Komisja Europejska dokonała wyboru 106 projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach programu Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) na poprawę infrastruktury transportowej. Jednym z nich był wspólny projekt portów Trelleborg i Świnoujście o dofinansowanie utworzenia autostrady morskiej Trelleborg - Świnoujście.